Atletiekvereniging Hera

Preventiebeleid seksueel misbruik bij AV Hera

Doelstelling

Dit preventiebeleid heeft tot doel te komen tot een aantal omgangsvormen en regels die binnen atletiekvereniging Hera worden gerespecteerd en nageleefd, waardoor de kans op het optreden van seksueel misbruik zo klein mogelijk is. Welke zijn dit . . .

Omgangsvormen en regels

Dit zijn onze belangrijkste regels:

 • Iedereen is anders, maar iedereen telt mee.
 • Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel ik hem met respect.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Als iemand iets niet wil, dan mag dat. Ik doe het dan niet tóch.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedrieg niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek diegene er op aan, die zich daar niet aan houdt.
 • Zo nodig meld ik onaangepast gedrag en vermoedens van misbruik bij het Hoofd- of Jeugdbestuur of bij de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Gedragscode

Binnen onze vereniging hebben we een protocol ongewenst gedrag opgesteld die geldt voor iedereen die binnen onze vereniging met atleten werkt, zoals trainers en begeleiders. Wij vragen hen de gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat zij de gedragscode kennen en zullen naleven.

De gedragscode is opgesteld om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen kinderen en hun trainer/begeleider te verkleinen en handelingsverlegenheid te voorkomen.

Risicofactoren

De belangrijkste factoren waardoor seksueel misbruik kan voorkomen zijn:

 • Afhankelijkheid: Relaties tussen trainer en atleet zijn vaak hecht, zeker als beiden sportieve ambities delen en veel tijd met elkaar doorbrengen. Hierdoor kan een afhankelijkheidsrelatie ontstaan tussen de atleet en de trainer. Het is in deze situaties aan te bevelen ook anderen (ou­ders, trainers) bij de activiteiten met pupillen en junioren te betrekken.
 • Machtsverschillen: Machtsverschillen ontstaan door 
  • verschil in leeftijd tussen de volwassenen en atleet
  • de positie, veelal trainer tegenover atleet
  • het aantal, het gaat hierbij om een groep tegenover een enkeling.
 • Kwetsbare atleten: Bepaalde kinderen en jongeren zijn soms extra kwetsbaar, omdat ze niet al te sterk in hun schoenen staan, of weinig steun hebben van anderen. Kinderen en jongeren die ‘anders’ zijn, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, seksuele geaardheid of handicap. Ook kinderen en jongeren die niet extra kwetsbaar zijn lopen risico, omdat ze seksueel gedrag niet snel als misbruik herkennen en niet weten hoe ze hun grenzen kunnen aan­geven.
 • Ambitieuze atleten: Sommige atleten zijn zeer ambitieus. Dit kan de afhankelijkheid van degene die hen begeleidt en coacht nog sterker maken. Het stellen van eigen grenzen is dan nog lastiger, omdat er meer op het spel staat en dus ook meer te verliezen valt.

Waar liggen de grenzen

Veel grenzen in het contact tussen trainers/begeleiders zijn niet eenduidig. Wat door de een als prettig of troost wordt ervaren, vindt een ander juist helemaal niet prettig. Voor veel kinderen en jongeren is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Aanrakingen en het geven van complimenten moeten in onze vereniging daarom geen taboe worden! Een aai over de bol geven mag dus gewoon. Meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen door een trainer/begeleider als uitingen van emoties en het helpen bij sommige trainingsonderdelen zijn geen probleem. Richtlijn hoort hierbij de beleving te zijn van de ander. Wat immers de ene persoon prettig vindt, kan door een ander juist als heel vervelend worden ervaren.

Twee handige richtlijnen hierbij zijn:

 1. Alle handelingen moeten in het openbaar kunnen plaatsvinden! Wanneer handelingen achter gesloten deur of ruimte plaatsvinden, wordt mogelijk een grens overschreden.
 2. Voor een kind hoort een ander kind het beste maatje te zijn.

Dit is verboden (een strafbaar feit)

 • Seksuele toenaderingen/handelingen tussen trainer/begeleider en jeugdatleet.
 • Ongewenste seksuele toenaderingen/handelingen tussen trainer/begeleider en atleet
 • Seksuele toenadering door iemand boven de 16 jaar naar iemand jonger dan 16.
 • Afbeeldingen maken van Seksuele handelingen van iemand onder de 18.
 • In het bezit zijn van afbeeldingen van sexuele handelingen van iemand onder de 18 jaar.

Maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Bij twijfel hopen wij dat er een open cultuur is waar het gesprek open gevoerd kan worden. 

Meld het bij het Hoofd- of Jeugdbestuur van onze vereniging of bij de vertrouwenspersoon van AV Hera; Tineke Bontes, telefoon 06 55 33 44 94, of e-mail t.bontes@psyt.nl

 

Hoofdsponsor FysioForum

Van Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. Hera