Atletiekvereniging Hera

Soorten lidmaatschap

Op deze pagina wordt weergegeven welke vormen van lidmaatschappen binnen AV hera worden onderscheiden. Per lidmaatschapsvorm wordt aangegeven welke contributie hiervoor is verschuldigd aan de vereniging. En welke faciliteiten aan elk lidmaatschapsvorm is gekoppeld.
Voor een overzicht van alle lidmaatschapsvormen en de daaraan gekoppelde contributies, wordt verwezen naar de pagina Contributieoverzicht.

Voor een overzicht van alle faciliteiten die aan alle lidmaatschapsvormen zijn gekoppeld, wordt verwezen naar de tabel Faciliteitenoverzicht op de pagina Contributieoverzicht.

Jaarlijkse tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AV Hera worden de hoogte van de verschillende contributies per categorie vastgesteld.

Lidmaatschapsvormen

Wedstrijdatleet

Een wedstrijdatleet is in het bezit van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie (= AU). Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om aan officiële AU-wedstrijden uit te komen, mits aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan.

Faciliteiten: 2X per week trainen op de atletiekbaan en gebruikmaken van benodigd atletiekmateriaal onder leiding van een trainer, gebruikmaken van de krachtruimte onder leiding van een trainer, deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Recreant

Een recreant is in het bezit van een basislicentie van de Atletiekunie. Een recreant kan meedoen aan cross- en wegwedstrijden, maar dingt niet mee om de prijzen.

Faciliteiten: 2X per week trainen op de atletiekbaan en gebruikmaken van benodigd atletiekmateriaal onder leiding van een trainer, gebruikmaken van de krachtruimte onder leiding van een trainer, deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Trimmer (sport en spel-lid)

Gericht op personen waarbij het in teamverband bewegen en gezelligheid voorop staat. Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de AU zijn verzekerd.

Faciliteiten:1X per week trainen op de atletiekbaan en gebruikmaken van benodigd atletiek­materiaal onder leiding van een trainer, deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Loperslidmaatschap

Gericht op lopers die zelfstandig willen trainen zonder gebruik te maken van de atletiekbaan, atletiekmateriaal of krachtruimte omdat de vaste trainingstijden moeilijk te combineren zijn met werk, gezin of andere hobby’s, dan wel om kosten uit te sparen.

Deze loper is in het bezit van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om aan officiële AU-wedstrijden uit te komen, mits aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan.

Extra begeleid sporten

Gericht op mensen die extra begeleiding nodig hebben om met plezier te kunnen sporten en bovendien de nodige technieken aan te leren. Deze extra begeleiding kan vaak niet in de reguliere groepen aangeboden worden. Behalve specifiekere benadering van de atleten is er ook een groter aantal begeleiders nodig om de juiste begeleiding aan te kunnen bieden. Bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking (G-atletiek VB/klasse 20); mensen met een autisme spectrum stoornis en kinderen met gedragsproblemen.

Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de AU zijn verzekerd.

Faciliteiten: 1X per week trainen op de atletiekbaan en gebruikmaken van benodigd atletiekmateriaal onder leiding van een trainer, deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evene­men­ten waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Sportief wandelen

Personen die in plaats van hardlopen de voorkeur geven aan wandelen in teamverband. Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de AU zijn verzekerd.

Faciliteiten: wandelen op, maar veelal buiten de atletiekbaan onder leiding van een trainer, deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Trainingslid

Personen die lid zijn bij een andere atletiekvereniging en de trainingen van Hera alleen bezoeken om zich in een specifiek atletiekonderdeel te verbeteren. Voor deze personen vindt geen bondsafdracht plaats via AV Hera.

Een trainingslid krijgt 25% korting op de Hera contributie. Aanmelden bij de leden­admi­ni­stratie en daar expliciet vermelden dat jij je wilt aanmelden als trainingslid.

Hoofdbestuurslid

Persoon die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) is aangenomen als hoofdbestuurslid van AV Hera. Een hoofdbestuurslid hoeft uit hoofde van deze functie geen contributie af te dragen, maar wordt wel beschouwd als lid van AV Hera.

Indien een lid van het hoofdbestuur ook als actief wedstrijdatleet of recreant staat inge­schreven is hij/zij geen contributie verschuldigd.

Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de AU zijn verzekerd.

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Jeugdbestuurslid

Persoon die door de zittende leden van  het Jeugdbestuur wordt aangenomen. Indien het voltallige Jeugdbestuur opstapt, worden de leden van het Jeugdbestuur aangenomen door het hoofdbestuur.

Een jeugdbestuurslid hoeft uit hoofde van deze functie geen contributie af te dragen, maar wordt wel beschouwd als lid van AV Hera.

Indien een persoon alleen lid is van AV Hera uit hoofde van zijn of haar functie als Jeugd­bestuurslid vindt geen bondsafdracht plaats.

Indien een lid van het jeugdbestuur ook als actief atleet staat ingeschreven is hij/zij wel contributie verschuldigd. In dit laatste geval vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleet door de AU is verzekerd.

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Donateur

Een donateur is een persoon die AV Hera geldelijk ondersteunt. Deze persoon is vrij om te bepalen wat de hoogte van zijn/haar bijdrage is, echter minimale bijdrage is euro 25,-. Een donateur wordt beschouwd als lid van AV Hera, er vindt geen bondsafdracht plaats.

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Lid van verdienste

Een persoon die wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status heeft ten opzichte van “gewone” leden. Een Lid van verdienste dient minimaal 10 jaar actief binnen de vereniging te zijn.

Het toekennen van de status “lid van verdienste” gebeurt door de Algemene Ledenver­ga­dering. (Zie verder de notitie: “Benoeming tot erelid of lid van verdienste AV Hera”; Heer­hugowaard, april 2013.)

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Erelid

Een persoon die wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status heeft ten opzichte van “gewone” leden. Een Erelid dient minimaal 12 jaar een functie als bestuurslid met grote meer­waarde voor de vereniging te hebben vervuld.

Het toekennen van de status “lid van verdienste” gebeurt door de Algemene Ledenver­ga­de­ring. (Zie verder de notitie: “Benoeming tot erelid of lid van verdienste AV Hera”; Heer­hugowaard, april 2013.)

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Juryleden/starter/scheidsrechter

Een persoon die de benodigde juryopleiding met goed gevolg heeft afgerond en bij wedstrijden die door AV Hera worden georganiseerd, de jurytaken uitvoert. Juryleden moeten lid zijn van de Atletiekunie en wordt wel beschouwd als lid van AV Hera.

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Vrijwilliger

Een vrijwilliger is een persoon die AV Hera in natura ondersteunt. Deze persoon is vrij om te bepalen welke bijdrage hij/zij levert. Een vrijwilliger wordt beschouwd als lid van AV Hera.

Indien een persoon alleen lid is van AV Hera uit hoofde van zijn of haar functie als vrijwilliger vindt geen bondsafdracht plaats.

Voorbeelden van vrijwilligerstaken zijn: beheer van de website van AV Hera; beheer van de ledenadministratie; schilderwerkzaamheden aan het clubkantine.

Faciliteiten: deelname aan ALV; bezoek nieuwjaarsreceptie; speciale evenementen waar alle leden voor uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijks clubfeest.

Klik hier voor contributieoverzicht

 

Hoofdsponsor FysioForum

Bouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. Hera