Atletiekvereniging Hera

Lidmaatschap opzeggen van AV Hera en de spelregels hiervoor

Wij vinden het erg jammer dat je overweegt je lidmaatschap van A.V. Hera op te zeggen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je na een bepaalde tijd wilt stoppen met atletiek. Wij als vereniging willen dit natuurlijk te allen tijde voorkomen. Dus als je opmerkingen of suggesties hebt, of er spelen problemen, dan vernemen wij dit graag. Hiervoor kan je altijd mailen naar voorzitter@avhera.nl.

Indien je toch besluit te willen stoppen bij onze vereniging, dan dien je dit te doen door het sturen van een email. Graag willen wij je verzoeken om aan te geven wat de reden is dat je gaat stoppen bij A.V. Hera.  Gaarne in je email een van de onderstaande redenen vermelden:

  • Ik heb helaas een blessure
  • Contributie is te hoog
  • Verhuizing
  • Keuze voor een andere sport
  • Andere reden: ..................

Deze mail dien je te versturen naar:  ledenadministratie@avhera.nl
Vanuit de ledenadministratie ontvang je altijd een bevestiging van opzeggen van je lidmaatschap. Als je deze bevestiging niet in je bezit hebt, ben je nog gewoon lid van AV Hera en contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld te zeggen tegen een trainer.

Opzeggen moet gedaan worden uiterlijk 4 weken voor  het einde van het kalenderjaar, na die datum is contributie voor het komend kalenderjaar voor wat betreft lidmaatschap atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd en zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Tussentijds opzeggen is uiteraard mogelijk. Echter, je blijft lid en betalingsplichtig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, dus tot en met 31 december. Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van je contributieverplichtingen tegenover de vereniging.

STILZWIJGENDE VERLENGING LIDMAATSCHAP

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet.

Aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen is voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen echter een uitzondering gemaakt.

Als een lid niet opzegt, wordt het lidmaatschap bij onze vereniging stilzwijgend voor een jaar verlengd. Tussentijdse opzegging blijft altijd mogelijk, maar gezien het hier bovenstaande zal er dus geen restitutie van contributie worden verleend.

 

Hoofdsponsor FysioForum

Psyt - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. Hera