Atletiekvereniging Hera

Contributieoverzicht 2020

Contributie per 1 januari 2024
 

Categorie contributie Hera contributie AU subtotaal wedstrijdlicentie bijdrage competitie totaal termijnbedragen
begeleid sporten € 109,00  € 20,00  € 129,00  € 0,00  € 0,00  € 129,00  4 x € 32,25
U8 (mini's) € 156,00  € 17,50  € 173,50  € 0,00  € 30,00  € 203,50  3 x € 50,85 + 1 x € 50,95
U9/U12  € 156,00  € 17,50  € 173,50  € 9,50  € 30,00  € 213,00  4 x € 53,25
U14/U16 € 156,00  € 18,50  € 174,50  € 16,90  € 0,00  € 191,40  4 x € 47,85
U18/U20 € 172,00  € 18,50  € 190,50  € 16,90  € 0,00  € 207,40  4 x € 51,85
trimgroep € 172,00  € 20,00  € 192,00  € 0,00  € 0,00  € 192,00  4 x € 48,00
recreanten € 222,00  € 20,00  € 242,00  € 0,00  € 0,00  € 242,00  4 x € 60,50
senioren/masters € 222,00  € 20,00  € 242,00  € 27,00  € 0,00  € 269,00  4 x € 67,25
   
nieuwe leden € 15,00  eenmalig Iban Hera: NL07 INGB 0001 9696 73   
overschrijving € 15,00  eenmalig    

 

Lidmaatschap HERA AU - basis AU - Wedstrijd Competitiekosten TOTAAL
Hoofdbestuurslid Geen Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Jeugdbestuurslid Geen Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
 
Donateur Zie opm. Geen Geen   Minimaal
€  25,00
Juryleden; starters;
scheidsrechters
Zie opm. Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Vrijwilliger In natura Geen Geen   Geen
 
Lid van verdienste Zie opm. Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Erelid Geen Geen Geen   Geen

Toelichting

 • Hera = Verenigingscontributie, jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV.
 • AU - basis = Atletiek Unie basisafdracht.
 • AU – wedst. = Atletiek Unie kosten wedstrijdlicentie
 • Comp.-kosten = kosten voor deelname van pupillen en junioren C/D aan de zomercompetitie-wedstrijden. (Deze kosten van euro 11,00 zijn opgenomen in de contributie.)

Opmerkingen

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt: Euro 13,00.
 • Indien een lid van het Hoofdbestuur ook als actief atleet staat ingeschreven is hij/zij geen contributie verschuldigd. Het staat deze persoon echter vrij dit wel te doen.
 • De bondsafdracht wordt in dit geval door AV Hera betaald.
 • Indien een lid van het Jeugdbestuur ook als actief atleet staat ingeschreven is hij/zij wel contributie verschuldigd.
 • Een donateur, deze persoon is vrij om te bepalen wat de hoogte van zijn/haar bijdrage is, echter de minimale bijdrage is euro 25,00.
 • Juryleden; starters en scheidsrechters dienen lid te zijn van de Atletiek Unie, de bondsafdracht wordt indien deze personen geen atleten zijn, door AV Hera betaald.
 • Een vrijwilliger levert aan AV Hera een bijdrage in natura.
 • Een Lid van verdienste  is niet vrijgesteld van het betalen van contributie. De hoogte van de contributie hangt af van welke type sporter hij/zij is binnen de vereniging.
 • Indien de persoon niet meer actief is als sporter binnen de vereniging is geen contributie verschuldigd. In dit laatste geval vindt er ook geen bondsafdracht plaats, waardoor deze persoon ook niet verzekerd is bij de bond.
 • Een Erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 • Indien de persoon actief is als sporter binnen de vereniging wordt de bondsafdracht door AV Hera betaald, waardoor deze persoon is verzekerd bij de bond.
 • Voor leden van opstartcursussen zoals "Beginnen met hardlopen" geldt een speciaal lidmaat­schap voor slechts drie maanden. Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de Atletiek Unie zijn verzekerd. Deze vorm van lidmaatschap valt buiten deze pagina.

Faciliteitenoverzicht
 

Lidmaatschap Baantraining Krachtruimte Stemrecht in ALV Nieuwjaars-receptie Spec. Evenementen Huldigingen
Wedstrijdatleet Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Recreant Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Sport en spel-lid Ja N.v.t Ja Ja Ja Ja
Loperslidmaatschap Nee Nee Ja Ja Ja Nee
Extra begeleid sporten Ja N.v.t. Ja Ja Ja Ja
Sportief wandelen Ja N.v.t Ja Ja Ja Ja
Trainingslid Ja Ja Ja Ja Ja Nee
Hoofdbestuurslid N.v.t N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Jeugdbestuurslid N.v.t N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Donateur N.v.t N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Juryleden; starters; scheidsrechters N.v.t N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Vrijwilliger N.v.t N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Lid van verdienste N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t.
Erelid N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja N.v.t

 

Hoofdsponsor FysioForum

Pauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. Hera