Atletiekvereniging Hera

Lid worden

Of je nu graag wil wandelen, beginnen met hardlopen of je droomt van deelname aan de Olympische Spelen. Je begint bij Atletiekvereniging Hera. De gezellige vereniging waarbij iedereen, jong en oud, fit of met een beperking, welkom is. Om te ervaren of AV Hera de vereniging is waar je je bij aan wil sluiten kun je altijd vier keer gratis meetrainen. Wel even melden bij de trainer. Kom langs op een van onze trainingen.

Als men vier keer gratis meegetraind heeft kan men via onderstaand formulier zich als lid aanmelden van atletiek- en recreatiesportvereniging Hera te Heerhugowaard en verklaart zich te zullen houden aan de reglementen zoals vastgelegd in de Statuten van de AV HERA en de door de algemene ledenvergadering eventueel nog vast te stellen reglementen. De Statuten zijn hier in te zien en/of te downloaden. Normaliter ontvangt u uiterlijk binnen vier weken bericht van ons na aanmelding.

Aanmelden als lid van A.V. Hera
 

Velden met een * moeten worden ingevuld.Ledenadministratie:
 

Kees Baltus
Email: ledenadministratie@avhera.nl
 

Het lid accepteert verder het volgende:
 

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan per acceptgiro of door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Opzeggen moet gedaan worden uiterlijk 4 weken voor  het einde van het kalenderjaar, na die datum is contributie voor het komend kalenderjaar voor wat betreft lidmaatschap atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd en zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
    Tussentijds opzeggen is uiteraard mogelijk. Echter, je blijft lid en betalingsplichtig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, dus tot en met 31 december. Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van je contributieverplichtingen tegenover de vereniging.
  • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of in ongerede geraken van kleding, schoenen en/of andere eigendommen.
  • Het dragen van het clubtenue tijdens KNAU-wedstrijden is verplicht.
  • Al enige jaren maken wij gebruik van de ledendienst. Dit houdt in dat ieder lid van de AV Hera en een van de ouders/verzorgers van jeugdleden (pupillen en juioren CD) eenmaal per jaar helpt tijdens de wedstrijden op de baan of op de weg. Diegene die vrij zijn van ledendienst zijn: pupillen, junioren C en D, bestuurs- en commissieleden, trainers, juryleden en leden die helpen in de kantine en bij de wegwedstrijden.Vul onderstaand fomulier in om je aan te melden bij onze vereniging.

Contributie per 1 januari 2024
 

Categorie contributie Hera contributie AU subtotaal wedstrijdlicentie bijdrage competitie totaal termijnbedragen
begeleid sporten € 109,00  € 20,00  € 129,00  € 0,00  € 0,00  € 129,00  4 x € 32,25
U8 (mini's) € 156,00  € 17,50  € 173,50  € 0,00  € 30,00  € 203,50  3 x € 50,85 + 1 x € 50,95
U9/U12  € 156,00  € 17,50  € 173,50  € 9,50  € 30,00  € 213,00  4 x € 53,25
U14/U16 € 156,00  € 18,50  € 174,50  € 16,90  € 0,00  € 191,40  4 x € 47,85
U18/U20 € 172,00  € 18,50  € 190,50  € 16,90  € 0,00  € 207,40  4 x € 51,85
trimgroep € 172,00  € 20,00  € 192,00  € 0,00  € 0,00  € 192,00  4 x € 48,00
recreanten € 222,00  € 20,00  € 242,00  € 0,00  € 0,00  € 242,00  4 x € 60,50
senioren/masters € 222,00  € 20,00  € 242,00  € 27,00  € 0,00  € 269,00  4 x € 67,25
   
nieuwe leden € 15,00  eenmalig Iban Hera: NL07 INGB 0001 9696 73   
overschrijving € 15,00  eenmalig    

 

Leeftijdsindeling
 

geboortejaar categorie leeftijd geboortejaar categorie leeftijd
t/m 2017 U8 7 1990 t/m 2004 SEN V/M 20 t/m 34
      1985 t/m 1989 MST-V/M35 35 t/m 39
2016 U9 8 1980 t/m 1984 MST-V/M40 40 t/m 44
2015 U10 9 1975 t/m 1979 MST-V/M45 45 t/m 49
2014 U11 10 1970 t/m 1974 MST-V/M50 50 t/m 54
2013 U12 11 1965 t/m 1969 MST-V/M55 55 t/m 59
      1960 t/m 1964 MST-V/M60 60 t/m 64
2012 en 2011 U14 12 en 13 1955 t/m 1959 MST-V/M65 65 t/m 69
2010 en 2009 U16 14 en 15 1950 t/m 1954 MST-V/M70 70 t/m 74
2008 en 2007 U18 16 en 17 1945 t/m 1949 MST-V/M75 75 t/m 79
2006 en 2005 U20 18 en 19 1940 t/m 1944 MST-V/M80 80 t/m 84
           
      Mastercategorie geldt vanaf verjaardag !

 

Hoofdsponsor FysioForum

Oosterbaan - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. Hera