Atletiekvereniging Hera

Uitloting obligaties

De bezitters van een obligatie kunnen vanaf 1 januari van het jaar van uitloting tegen overlegging van hun obligatie en opgave van een ibannummer, € 10,-- ontvangen. Kopie van de obligatie kunnen in een envelop met ibannummer in het postbakje bij de bestuurskamer of over de post opgestuurd naar Hunze 62, 1703 LG Heerhugowaard.

Uiteraard kunnen de bezitters van de obligaties uit de uitlootjaren 2017 en 2018 vanaf nu hun obligatie(s) insturen.

jaar nr nr nr nr nr nr nr
2017 2 53 102 156 203 252 302
  7 54 110 160 218 258 303
  8 57 140 177 237 259 313
  15 80 141 181 242 289 320
  22 87 150 187 246 299  
2018 11 73 101 153 211 253 306
  18 77 107 170 220 266 316
  31 90 120 171 230 271 317
  34 94 132 192 239 276 325
  44 100 147 199 249 288  
2019 1 79 103 155 201 251 301
  5 83 105 158 221 260 305
  10 85 125 163 223 275 323
  33 86 131 164 243 291 335
  38 98 134 174 250 293  
2020 3 56 106 151 202 255 322
  6 64 108 159 210 264 315
  9 66 115 166 222 281 304
  12 67 146 182 236 290 311
  32 72 149 188 240 298  
2021 4 69 111 152 204 254 334
  20 71 112 169 209 261 333
  40 89 113 172 219 285 309
  45 92 137 190 234 292 332
  50 96 138 200 247 296  
2022 17 52 104 154 205 257 308
  21 62 116 168 208 263 310
  25 91 117 178 217 268 331
  26 93 122 183 225 286  
  37 97 148 189 232 294  
2023 14 51 109 157 207 262 319
  16 63 119 173 212 267 321
  23 68 121 184 238 272 324
  47 81 127 195 241 295  
  49 88 145 196 248 300  
2024 24 55 114 161 206 265 312
  28 59 118 165 214 269 326
  35 60 123 176 224 277 328
  42 76 124 191 231 282  
  48 82 139 198 244 287  
2025 13 58 126 162 213 256 307
  19 61 128 167 216 270 314
  27 65 130 175 227 274 318
  36 70 133 180 235 283  
  39 75 135 185 245 297  
2026 29 74 129 179 215 273  
  30 78 136 186 226 278 327
  41 84 142 193 228 279 329
  43 95 143 194 229 280 330
  46 99 144 197 233 284  

 

Hoofdsponsor FysioForum

Zicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. Hera