Atletiekvereniging Hera

Beleidsplan A.V. Hera 2016 - 2019

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Onze atletiekvereniging AV Hera heeft een heroïsche historie. Dit is waarschijnlijk het effect van het feit dat we onze vereniging hebben vernoemd naar de koningin van de olympische goden. De vruchten die het onder andere heeft afgeworpen zijn de 4 olympiërs die vanuit onze vereniging actief zijn geweest en waar we zeer trots op zijn. Ze zijn de voorbeelden voor met name de jeugd en nu zelfs, in enkel geval, de trainer van de jeugd. Hoe mooi kan het zijn!

Binnen onze vereniging zijn we niet alleen prestatiegericht, maar staan met name gezelligheid, recreatie en verbinding hoog in het vaandel. Dit onder toeziend oog van al onze toptrainers en de vele vrijwilligers. Ook mogen we dank uitspreken naar de gemeente Heerhugowaard die ervoor gezorgd heeft, dat we van de mooie gerenoveerde atletiekbaan gebruik kunnen maken.

Doel

Doormiddel van het onderliggend beleidsplan willen we de kaders voor de periode 2016-2019 vastleggen. Voor de totstandkoming van het beleidsplan is een vertegenwoordiging vanuit de leden geraadpleegd. Uit het overleg met deze leden zijn een aantal aanbevelingen en wensen naar voren gekomen, welke in dit beleidsplan hun weerslag vinden.

Algemene uitgangspunten en voorwaarden

Beleid is in hoge mate maar niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van het bestuur. Beleid is immers niets meer dan een aantal afspraken die we gezamenlijk maken. Beleid valt of staat daarom met de medewerking en inzet van alle leden en vrijwilligers inclusief het bestuur. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het beleidsplan compact te formuleren.

Structuur van het beleidsplan

Allereerst wordt ingegaan op de algemene bestuurlijke aspecten. Aansluitend komen de belangrijkste beleidsvelden van onze vereniging met de bijbehorende doelstellingen, uitgangspunten/voorwaarden en nieuwe acties aan de orde.

> download het hele beleidsplan

 

Hoofdsponsor FysioForum

Reclasign - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. Hera