Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Baanreglement Atletiekterrein A.V. Hera 1-1-2015

Het is aan iedereen die op de baan traint en/of training geeft om deze regels zo goed mogelijk te volgen. Spreek elkaar, in alle redelijkheid, gerust eens aan op deze regels. Voor vragen en/of opmerkingen kun je ook altijd iemand van de technische zaken mailen. Blijf rustig en accepteer elkaars goede bedoelingen.

Algemeen

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor kennis te nemen van een ieder die zich tijdens de trainingsuren van av HERA op de atletiekbaan bevindt, en om daarmee vast te kunnen stellen of personen al dan niet lid zijn van av HERA, dan wel niet aan meer dan 4 proeftrainingen hebben deelgenomen. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor personen die zich volgens haar inzichten niet rechtmatig op de atletiekbaan bevinden de toegang te weigeren, of als daar aanleiding toe is van het av HERA terrein te doen verwijderen
 2. De trainers dragen verantwoording voor de veiligheid op de baan. Aanwijzingen van een trainer dienen te allen tijde opgevolgd te worden door een ieder die zich, al dan niet in training, op de baan bevindt. In voorkomende gevallen kunnen de trainers worden gehoord over de veiligheid van de baan, of het ontbreken daarvan.
 3. Let er op dat na de training al het materiaal weer staat of ligt waar het hoort, dit betreft in het bijzonder het materiaalhok en het krachthonk.
 4. Gooi afval in de vuilnisbak. Geen (sport)tassen in de banen 1 t/m 6 en het materiaalhok.
 5. De laatste trainer die het atletiekterrein verlaat, is verantwoordelijk voor het uitdoen van de (baan) verlichting, en het afsluiten van het materiaalhok, kleedkamers, toiletgebouw en kantine.
 6. Blijf voortdurend opletten wat je er om je heen gebeurt, in het bijzonder bij het betreden en verlaten van de baan.

Lopen 

 1. Banen 1 tot en met 3 worden zoveel mogelijk gebruikt voor rondjes lopen. De tempo’s worden tegen de klok in gelopen in baan 1. De banen 2 en 3 worden zoveel mogelijk vrij gelaten, want ze zijn bedoeld om in te halen. In banen 1, 2 en 3 wordt dus nooit gewandeld. In de banen  4 t/m 6 wordt gelopen, door sprinters, estafettetrainingen en hordentraining. De rustpauze’s in het schema, worden in het gras aan de binnenzijde van de baan gedaan, dit betreft wandel- en dribbelpauzes. Let hierbij wel op de werpers die gebruik maken speerweerpaanloop en van de kogelbak. Alleen bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan hiervan worden afgeweken
 2. Sprinters en hordelopers maken dus zoveel mogelijk gebruik van de banen 4 t/m 6. Wees er attent op dat daar flink hard gelopen wordt en ga daar niet in de weg staan. Voor de tempolopers geldt, loop zo dicht mogelijk langs de binnenkant van de baan en zo veel mogelijk achter elkaar in plaats van naast elkaar.
 3. Stilstaan kan en mag aan de binnenzijde van de baan of in de banen 4 t/m 6, behalve aan de sprintzijde (laatste 100 meter van de atletiekbaan).
 4. Warming-up oefeningen op het middenveld kunnen alleen als er niet wordt geworpen. De werpers hebben te allen tijde voorrang bij het gebruik van het middenveld tussen de werpkooien, polstokhoogspringbak en hink-stap-sprongaanloop. De hoogspringers hebben ten alle tijde voorrang op het hoogspringplateau.
 5. Als er werpers aan het trainen zijn, is het verboden om het middenveld tussen de werpkooien over te steken! Het grasveld is namelijk het domein van de werpers als zij hier gebruik van maken.
 6. Tijdens het in- of uitlopen is het verboden door de kogelring en/of -bak te lopen.

Werpen

 1. Het is verboden te werpen als er een andere persoon door de werpsector loopt. Dit geldt dus voor de kogelbak, maar ook op het middenveld ten tijde van speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren.
 2. Kogelslingeren altijd vanuit een kooi, waarin niemand anders zich bevindt. Indien er een grote kans op gevaar dreigt bij het slingeren dan mag de slingertraining pas na 20.30 uur aanvangen op de dinsdag en donderdag.
 3. Discuswerpen is verboden als er andere personen, dan de werper zelf, zich in de werpkooi bevinden.

Springen

 1. Na gebruik verspringbak (met een bezem) zoveel mogelijk zand terug in de bak vegen.
 2. Na het ver- of hink-stap-springen de schoenen niet in de kantine of kleedkamer uitkloppen.
 3. Na gebruik (pols)hoogspringbakken de beschermkappen terugplaatsen.
 4. De lopers hebben te allen tijde voorrang op de rondebanen, de hoogspringers dienen met hun aanloop hierbij rekening te houden. De (hoog)springers hebben voorrang bij het gebruik van het hoogspringplateau.

Krachthonk (alleen toegang indien je met z’n 2en bent, waarvan iemand een bevoegd krachttrainer is)

 1. Plaats alle gewichten en matten e.d. na gebruik terug op de plaats waar deze vandaan kwamen.
 2. Haal na gebruik altijd alle schijven van de halters af  (van opruimen word je ook sterk!)
 3. Ben je de laatste die het krachtcentrum verlaat, doe dan de radio en het licht uit.

Bij vragen of opmerkingen kan je Technische zaken av HERA contacten via e-mail: trainingscoordinatie@avhera.nl

 

Hoofdsponsor FysioForum

Nut - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. Hera