Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Lid worden

Of je nu graag wil wandelen, beginnen met hardlopen of je droomt van deelname aan de Olympische Spelen. Je begint bij Atletiekvereniging Hera. De gezellige vereniging waarbij iedereen, jong en oud, fit of met een beperking, welkom is. Om te ervaren of AV Hera de vereniging is waar je je bij aan wil sluiten kun je altijd vier keer gratis meetrainen. Wel even melden bij de trainer. Kom langs op een van onze trainingen.

Als men vier keer gratis meegetraind heeft kan men via onderstaand formulier zich als lid aanmelden van atletiek- en recreatiesportvereniging Hera te Heerhugowaard en verklaart zich te zullen houden aan de reglementen zoals vastgelegd in de Statuten van de AV HERA en de door de algemene ledenvergadering eventueel nog vast te stellen reglementen. De Statuten zijn hier in te zien en/of te downloaden.

Contributie per 1 januari 2017
 

Lidmaatschap Categorie HERA AU - basis AU - Wedstrijd Competitiekosten TOTAAL
Wedstrijdatleet Senioren / masters €  190,00 €  16,80 €  22,70   €  229,50
  Junioren A €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren B €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren C €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Junioren D €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Pupillen A €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen B €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen C €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen Mini €  130,00 €  14,75   €  30,00 €  174,75
Recreant   €  190,00 €  16,80     €  203,80
Sport en spel-lid   €  145,00 €  16,80     €  161,80
Loperslidmaatschap   €    25,00 €  16,80 € 22,70   €    64,50
Extra begeleid sporten   €    87,00 €  16,80     €  103,80
Trainingslid 75% van de contributie
wedstrijdatleet (zoals deze zijn vastgesteld per categorie)
75% Geen Geen   Afh. Van
Categorie

Leeftijdsindeling
 

geboortejaar categorie leeftijd geboortejaar categorie leeftijd
2010 en later PUP-C-mini M/J 7 1983 t/m 1997 SEN D/H 20 t/m 34
2009 PUP-C M/J 8 1978 t/m 1982 MST-35 M/V 35 t/m 39
2008 PUP-B M/J 9 1973 t/m 1977 MST-40 M/V 40 t/m 44
2007 PUP-A1 M/J 10 1968 t/m 1972 MST-45 M/V 45 t/m 49
2006 PUP-A2 M/J 11 1963 t/m 1967 MST-50 M/V 50 t/m 54
2005 JUN-D1 M/J 12 1958 t/m 1962 MST-55 M/V 55 t/m 59
2004 JUN-D2 M/J 13 1953 t/m 1957 MST-60 M/V 60 t/m 64
2003 JUN-C1 M/J 14 1948 t/m 1952 MST-65 M/V 65 t/m 69
2002 JUN-C2 M/J 15 1943 t/m 1947 MST-70 M/V 70 t/m 74
2001 JUN-B1 M/J 16 1938 t/m 1942 MST-75 M/V 75 t/m 79
2000 JUN-B2 M/J 17 1933 t/m 1937 MST-80 M/V 80 t/m 84
1999 JUN-A1 M/J 18      
1998 JUN-A2 M/J 19 Mastercategorie geldt vanaf verjaardag !

Ledenadministratie:
 

Kees Baltus
Email: ledenadministratie@avhera.nl
 

Het lid accepteert verder het volgende:
 

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan per acceptgiro of door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie worden opgezegd uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen. Indien dit later gebeurt, is voor het komende jaar minimaal de KNAU-contributie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd, vermeerderd met een evenredig deel van de HERA-contributie.
  • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of in ongerede geraken van kleding, schoenen en/of andere eigendommen.
  • Het dragen van het clubtenue tijdens KNAU-wedstrijden is verplicht.
  • Al enige jaren maken wij gebruik van de ledendienst. Dit houdt in dat ieder lid van de AV Hera en een van de ouders/verzorgers van jeugdleden (pupillen en juioren CD) eenmaal per jaar helpt tijdens de wedstrijden op de baan of op de weg. Diegene die vrij zijn van ledendienst zijn: pupillen, junioren C en D, bestuurs- en commissieleden, trainers, juryleden en leden die helpen in de kantine en bij de wegwedstrijden.Vul onderstaand fomulier in om je aan te melden bij onze vereniging.

Aanmelden als lid van A.V. Hera

Velden met een * moeten worden ingevuld. 

Hoofdsponsor FysioForum

Pauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraRunnersWorld - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraTon Koppes - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraAll4Running - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. Hera