Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Lid worden

Of je nu graag wil wandelen, beginnen met hardlopen of je droomt van deelname aan de Olympische Spelen. Je begint bij Atletiekvereniging Hera. De gezellige vereniging waarbij iedereen, jong en oud, fit of met een beperking, welkom is. Om te ervaren of AV Hera de vereniging is waar je je bij aan wil sluiten kun je altijd vier keer gratis meetrainen. Wel even melden bij de trainer. Kom langs op een van onze trainingen.

Als men vier keer gratis meegetraind heeft kan men via onderstaand formulier zich als lid aanmelden van atletiek- en recreatiesportvereniging Hera te Heerhugowaard en verklaart zich te zullen houden aan de reglementen zoals vastgelegd in de Statuten van de AV HERA en de door de algemene ledenvergadering eventueel nog vast te stellen reglementen. De Statuten zijn hier in te zien en/of te downloaden.

Contributie per 1 januari 2020
 

Categorie contributie Hera contributie AU subtotaal wedstrijdlicentie bijdrage competitie totaal
begeleid sporten € 96,00 € 17,45 € 113,45 € 0,00 € 0,00 € 113,45
pupillen (mini) € 139,00 € 15,30 € 154,30 € 0,00 € 30,00 € 184,30
pupillen € 139,00 € 15,30 € 154,30 € 8,25 € 30,00 € 192,55
junioren C/D € 139,00 € 16,15 € 155,15 € 14,70 € 0,00 € 169,85
U18/U20 € 153,00 € 16,15 € 169,15 € 14,70 € 0,00 € 183,85
senioren/masters € 199,00 € 17,45 € 216,45 € 23,55 € 0,00 € 240,00
trimgroep € 153,00 € 17,45 € 170,45 € 0,00 € 0,00 € 170,45
 
nieuwe leden € 13,00 eenmalig Iban Hera: NL07 INGB 0001 9696 73 
overschrijving € 13,00 eenmalig  

 

Leeftijdsindeling
 

geboortejaar categorie leeftijd geboortejaar categorie leeftijd
2013 en later PUP-C-mini M/J 7 1986 t/m 2000 SEN V/M 20 t/m 34
2012 PUP-C M/J 8 1981 t/m 1985 MST-V/M35 35 t/m 39
2011 PUP-B M/J 9 1976 t/m 1980 MST-V/M40 40 t/m 44
2010 PUP-A1 M/J 10 1971 t/m 1975 MST-V/M45 45 t/m 49
2009 PUP-A2 M/J 11 1966 t/m 1970 MST-V/M50 50 t/m 54
2008 JUN-D1 M/J 12 1961 t/m 1965 MST-V/M55 55 t/m 59
2007 JUN-D2 M/J 13 1956 t/m 1960 MST-V/M60 60 t/m 64
2006 JUN-C1 M/J 14 1951 t/m 1955 MST-V/M65 65 t/m 69
2005 JUN-C2 M/J 15 1946 t/m 1950 MST-V/M70 70 t/m 74
2004 en 2003 U18 16 en 17  1941 t/m 1945 MST-V/M75 75 t/m 79
2002 en 2001  U20 18 en 19  1936 t/m 1940 MST-V/M80 80 t/m 84
           
      Mastercategorie geldt vanaf verjaardag !

Ledenadministratie:
 

Kees Baltus
Email: ledenadministratie@avhera.nl
 

Het lid accepteert verder het volgende:
 

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan per acceptgiro of door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie worden opgezegd uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen. Indien dit later gebeurt, is voor het komende jaar minimaal de KNAU-contributie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd, vermeerderd met een evenredig deel van de HERA-contributie.
  • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of in ongerede geraken van kleding, schoenen en/of andere eigendommen.
  • Het dragen van het clubtenue tijdens KNAU-wedstrijden is verplicht.
  • Al enige jaren maken wij gebruik van de ledendienst. Dit houdt in dat ieder lid van de AV Hera en een van de ouders/verzorgers van jeugdleden (pupillen en juioren CD) eenmaal per jaar helpt tijdens de wedstrijden op de baan of op de weg. Diegene die vrij zijn van ledendienst zijn: pupillen, junioren C en D, bestuurs- en commissieleden, trainers, juryleden en leden die helpen in de kantine en bij de wegwedstrijden.Vul onderstaand fomulier in om je aan te melden bij onze vereniging.

Aanmelden als lid van A.V. Hera

Velden met een * moeten worden ingevuld. 

Hoofdsponsor FysioForum

Oosterbaan - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraAll4Running - Sponsor van A.V. HeraScholten - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. Hera