Logo Atletiekvereniging Hera Heerhugowaard

Atletiekvereniging Hera

Lid worden

Of je nu graag wil wandelen, beginnen met hardlopen of je droomt van deelname aan de Olympische Spelen. Je begint bij Atletiekvereniging Hera. De gezellige vereniging waarbij iedereen, jong en oud, fit of met een beperking, welkom is. Om te ervaren of AV Hera de vereniging is waar je je bij aan wil sluiten kun je altijd vier keer gratis meetrainen. Wel even melden bij de trainer. Kom langs op een van onze trainingen.

Als men vier keer gratis meegetraind heeft kan men via onderstaand formulier zich als lid aanmelden van atletiek- en recreatiesportvereniging Hera te Heerhugowaard en verklaart zich te zullen houden aan de reglementen zoals vastgelegd in de Statuten van de AV HERA en de door de algemene ledenvergadering eventueel nog vast te stellen reglementen. De Statuten zijn hier in te zien en/of te downloaden.

Aanmelden als lid van A.V. Hera
 

Velden met een * moeten worden ingevuld.Ledenadministratie:
 

Kees Baltus
Email: ledenadministratie@avhera.nl
 

Het lid accepteert verder het volgende:
 

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan per acceptgiro of door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie worden opgezegd uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen. Indien dit later gebeurt, is voor het komende jaar minimaal de KNAU-contributie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd, vermeerderd met een evenredig deel van de HERA-contributie.
  • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of in ongerede geraken van kleding, schoenen en/of andere eigendommen.
  • Het dragen van het clubtenue tijdens KNAU-wedstrijden is verplicht.
  • Al enige jaren maken wij gebruik van de ledendienst. Dit houdt in dat ieder lid van de AV Hera en een van de ouders/verzorgers van jeugdleden (pupillen en juioren CD) eenmaal per jaar helpt tijdens de wedstrijden op de baan of op de weg. Diegene die vrij zijn van ledendienst zijn: pupillen, junioren C en D, bestuurs- en commissieleden, trainers, juryleden en leden die helpen in de kantine en bij de wegwedstrijden.Vul onderstaand fomulier in om je aan te melden bij onze vereniging.

Contributie per 1 januari 2022
 

Categorie contributie Hera contributie AU subtotaal wedstrijdlicentie bijdrage competitie totaal
begeleid sporten € 99,00  € 18,80  € 117,80  € 0,00  € 0,00  € 117,80 
U8 (mini's) € 142,00  € 16,45  € 158,45  € 0,00  € 30,00  € 188,45 
U9/U12  € 142,00  € 16,45  € 158,45  € 8,90  € 30,00  € 197,35 
U14/U16 € 142,00  € 17,35  € 159,35  € 15,85  € 0,00  € 175,20 
U18/U20 € 156,00  € 17,35  € 173,35  € 15,85  € 0,00  € 189,20 
senioren/masters € 202,00  € 18,80  € 220,80  € 25,35  € 0,00  € 246,15 
trimgroep € 156,00  € 18,80  € 174,80  € 0,00  € 0,00  € 174,80 
 
nieuwe leden € 15,00  eenmalig Iban Hera: NL07 INGB 0001 9696 73 
overschrijving € 15,00  eenmalig  

 

Leeftijdsindeling
 

geboortejaar categorie leeftijd geboortejaar categorie leeftijd
t/m 2016 U8 7 1989 t/m 2003 SEN V/M 20 t/m 34
      1984 t/m 1988 MST-V/M35 35 t/m 39
2015 U9 8 1979 t/m 1983 MST-V/M40 40 t/m 44
2014 U10 9 1974 t/m 1978 MST-V/M45 45 t/m 49
2013 U11 10 1969 t/m 1973 MST-V/M50 50 t/m 54
2012 U12 11 1964 t/m 1968 MST-V/M55 55 t/m 59
      1959 t/m 1963 MST-V/M60 60 t/m 64
2011 en 2010 U14 12 en 13 1954 t/m 1958 MST-V/M65 65 t/m 69
2009 en 2008 U16 14 en 15 1949 t/m 1953 MST-V/M70 70 t/m 74
2007 en 2006 U18 16 en 17 1944 t/m 1948 MST-V/M75 75 t/m 79
2005 en 2004 U20 18 en 19 1939 t/m 1943 MST-V/M80 80 t/m 84
           
      Mastercategorie geldt vanaf verjaardag !

 

Hoofdsponsor FysioForum

Reclasign - Sponsor van A.V. HeraTamminga Sports - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraKN Bouw - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. Hera