Lid worden

Via onderstaand formulier kan men zich als lid aanmelden van atletiek- en recreatiesportvereniging HERA te Heerhugowaard en verklaart zich te zullen houden aan de reglementen zoals vastgelegd in de Statuten van de AV HERA en de door de algemene ledenvergadering eventueel nog vast te stellen reglementen. Een exemplaar van de Statuten zijn via deze link te downloaden.

Het lid accepteert verder het volgende:

  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan per acceptgiro of door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie worden opgezegd uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen. Indien dit later gebeurt, is voor het komende jaar minimaal de KNAU-contributie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd, vermeerderd met een evenredig deel van de HERA-contributie.
  • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of in ongerede geraken van kleding, schoenen en/of andere eigendommen.
  • Het dragen van het clubtenue tijdens KNAU-wedstrijden is verplicht.
  • Al enige jaren maken wij gebruik van de ledendienst. Dit houdt in dat ieder lid van de AV Hera en een van de ouders/verzorgers van jeugdleden (pupillen en juioren CD) eenmaal per jaar helpt tijdens de wedstrijden op de baan of op de weg. Diegene die vrij zijn van ledendienst zijn: pupillen, junioren C en D, bestuurs- en commissieleden, trainers, juryleden en leden die helpen in de kantine en bij de wegwedstrijden.Vul onderstaand fomulier in om je aan te melden bij onze vereniging.

Contributie per 1 januari 2017

Lidmaatschap Categorie HERA AU - basis AU - Wedstrijd Competitiekosten TOTAAL
Wedstrijdatleet Senioren / masters €  190,00 €  16,80 €  22,70   €  229,50
  Junioren A €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren B €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren C €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Junioren D €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Pupillen A €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen B €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen C €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen Mini €  130,00 €  14,75 €  €  30,00 €  174,75
Recreant   €  190,00 €  16,80   €  203,80
Sport en spel-lid   €  145,00 €  16,80   €  161,80
Loperslidmaatschap   €    25,00 €  16,80 € 22,70   €    64,50
Extra begeleid sporten   €    87,00 €  16,80   €  103,80
Sportief wandelen   €  119,00 €  16,80   €  135,80
Trainingslid 75% van de contributie
wedstrijdatleet (zoals deze zijn vastgesteld per categorie)
75% Geen Geen   Afh. Van
Categorie

Leeftijdsindeling

geboortejaar categorie leeftijd geboortejaar categorie leeftijd
2010 en later PUP-C-mini M/J 7 1983 t/m 1997 SEN D/H 20 t/m 34
2009 PUP-C M/J 8 1978 t/m 1982 MST-35 M/V 35 t/m 39
2008 PUP-B M/J 9 1973 t/m 1977 MST-40 M/V 40 t/m 44
2007 PUP-A1 M/J 10 1968 t/m 1972 MST-45 M/V 45 t/m 49
2006 PUP-A2 M/J 11 1963 t/m 1967 MST-50 M/V 50 t/m 54
2005 JUN-D1 M/J 12 1958 t/m 1962 MST-55 M/V 55 t/m 59
2004 JUN-D2 M/J 13 1953 t/m 1957 MST-60 M/V 60 t/m 64
2003 JUN-C1 M/J 14 1948 t/m 1952 MST-65 M/V 65 t/m 69
2002 JUN-C2 M/J 15 1943 t/m 1947 MST-70 M/V 70 t/m 74
2001 JUN-B1 M/J 16 1938 t/m 1942 MST-75 M/V 75 t/m 79
2000 JUN-B2 M/J 17 1933 t/m 1937 MST-80 M/V 80 t/m 84
1999 JUN-A1 M/J 18      
1998 JUN-A2 M/J 19 Mastercategorie geldt vanaf verjaardag !

Ledenadministratie:

Kees Baltus
Email: ledenadministratie@avhera.nl
Lid worden
 
*

*
*
*
*
*

Wedstrijdlicentie is van toepassing voor leden die aan wedstrijden deelnemen. De wedstrijdlicentie is voor pupillen en junioren verplicht. Senioren kunnen kiezen of ze een wedstrijdlicentie nemen

*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

AV Hera

Sportpark "de Vork"
De Vork 1
1704 BX Heerhugowaard
info@avhera.nl

Colofon

Webdesign Studio Hekwerk
Powered by Club-assistent

@2016-2017 AV Hera
Terug naar boven