Contributie­overzicht 2017

Lidmaatschap Categorie HERA AU - basis AU - Wedstrijd Competitiekosten TOTAAL
Wedstrijdatleet Senioren / masters €  190,00 €  16,80 €  22,70   €  229,50
  Junioren A €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren B €  145,00 €  15,55 €  14,20   €  174,75
  Junioren C €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Junioren D €  130,00 €  15,55 €  14,20   €  159,75
  Pupillen A €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen B €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen C €  130,00 €  14,75 €  8,00 €  30,00 €  182,75
  Pupillen Mini €  130,00 €  14,75 €  €  30,00 €  174,75
Recreant   €  190,00 €  16,80   €  203,80
Sport en spel-lid   €  145,00 €  16,80   €  161,80
Loperslidmaatschap   €    25,00 €  22,70   €    64,50
Extra begeleid sporten   €    87,00 €  16,80   €  103,80
Sportief wandelen   €  119,00 €  16,80   €  135,80
Trainingslid 75% van de contributie
wedstrijdatleet (zoals deze zijn vastgesteld per categorie)
75% Geen Geen   Afh. Van
Categorie
 
Hoofdbestuurslid   Geen Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Jeugdbestuurslid   Geen Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
 
Donateur   Zie opm. Geen Geen   Minimaal
€  25,00
Juryleden; starters;
scheidsrechters
  Zie opm. Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Vrijwilliger   In natura Geen Geen   Geen
 
Lid van verdienste   Zie opm. Zie opm. Zie opm.   Zie opm.
Erelid   Geen Geen Geen   Geen

Toelichting

 • Hera = Verenigingscontributie, jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV.
 • AU - basis = Atletiek Unie basisafdracht.
 • AU – wedst. = Atletiek Unie kosten wedstrijdlicentie
 • Comp.-kosten = kosten voor deelname van pupillen en junioren C/D aan de zomercompetitie-wedstrijden. (Deze kosten van euro 11,00 zijn opgenomen in de contributie.)
 

Opmerkingen

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt: Euro 13,00.
 • Indien een lid van het Hoofdbestuur ook als actief atleet staat ingeschreven is hij/zij geen contributie verschuldigd. Het staat deze persoon echter vrij dit wel te doen.
 • De bondsafdracht wordt in dit geval door AV Hera betaald.
 • Indien een lid van het Jeugdbestuur ook als actief atleet staat ingeschreven is hij/zij wel contributie verschuldigd.
 • Een donateur, deze persoon is vrij om te bepalen wat de hoogte van zijn/haar bijdrage is, echter de minimale bijdrage is euro 25,00.
 • Juryleden; starters en scheidsrechters dienen lid te zijn van de Atletiek Unie, de bondsafdracht wordt indien deze personen geen atleten zijn, door AV Hera betaald.
 • Een vrijwilliger levert aan AV Hera een bijdrage in natura.
 • Een Lid van verdienste  is niet vrijgesteld van het betalen van contributie. De hoogte van de contributie hangt af van welke type sporter hij/zij is binnen de vereniging.
 • Indien de persoon niet meer actief is als sporter binnen de vereniging is geen contributie verschuldigd. In dit laatste geval vindt er ook geen bondsafdracht plaats, waardoor deze persoon ook niet verzekerd is bij de bond.
 • Een Erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 • Indien de persoon actief is als sporter binnen de vereniging wordt de bondsafdracht door AV Hera betaald, waardoor deze persoon is verzekerd bij de bond.
 • Voor leden van opstartcursussen zoals Start-to-Run gelden geldt een speciaal lidmaat­schap voor slechts drie maanden. Er vindt bondsafdracht plaats waardoor deze atleten door de Atletiek Unie zijn verzekerd. Deze vorm van lidmaatschap valt buiten deze pagina.

Faciliteitenoverzicht

 
Lidmaatschap
 
Baantraining
 
Krachtruimte
Stemrecht in ALV Nieuwjaars-
receptie
Spec.
Evenementen
 
Huldigingen
 
Wedstrijdatleet
 
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Recreant
 
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Sport en spel-lid
 
 
Ja
 
N.v.t
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Loperslidmaatschap
 
 
Nee
 
Nee
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Nee
 
Extra begeleid sporten
 
 
Ja
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Sportief wandelen
 
 
Ja
 
N.v.t
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Trainingslid
 
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Nee
 
Hoofdbestuurslid
 
 
N.v.t
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Jeugdbestuurslid
 
 
N.v.t
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Donateur
 
 
N.v.t
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Juryleden; starters;
scheidsrechters
 
N.v.t
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Vrijwilliger
 
 
N.v.t
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Lid van verdienste
 
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t.
 
Erelid
 
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
N.v.t

AV Hera

Sportpark "de Vork"
De Vork 1
1704 BX Heerhugowaard
info@avhera.nl

Colofon

Webdesign Studio Hekwerk
Powered by Club-assistent

@2016-2017 AV Hera
Terug naar boven